Министерството на земеделието и храните няма да възстанови на фермерите разходите, направени за лечение на животните от син език, въпреки многократно поетите ангажименти от страна на ръководството му и призивите фермерите да пазят фактурите за направените разходи.
 
В официален отговор на МЗХ до животновъдни организации се посочва, че направени разходи за лечение на болестта син език не подлежат на възстановяване, според Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове са посочени случаите, при които се изплащат обезщетения на стопаните.
 
От МЗХ съобщават, че „за случая се предвижда отпускане на de minimis от ДФЗ в началото на 2015 г.“


Информация във връзка с постъпила в МЗХ декларация с въпроси относно ситуацията със заболяването син език
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!