Всички процедури и законоустановени срокове по обявяването на документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в гр. Улан Батор, Република Монголия“ са спазени. Това обясниха от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) във връзка с публикуваните материали в някои медии. 
 
Процедурата е стартирана на 10 октомври и изпратена към Агенцията за обществени поръчки за контрол съгласно Закона за обществените поръчки на 8 ноември 2016 г., уверяват от МЗХ. 
 
 
Независимо от оставката на Правителството, МЗХ спазва стриктно сроковете и дейностите по поетите по международна линия договори и споразумения, допълват още от ведомството.
 
В това число е и задължението на страната ни по Споразумението от 2008 г., подписано по време на управлението на правителството с премиер Сергей Станишев между България и Монголия, с което се задължаваме да осъществим проектиране и изграждане на оранжерии в Монголия. Средствата за изграждане на оранжерията са предоставени на Българската страна от правителството на Монголия.
 
Подписаното Споразумение урежда задълженията между правителствата на двете страни като определя сумата от 1 046 864,18 щ.д, която да бъде разходвана за тази цел по „Програмата за техническа помощ в сектор земеделие”. Средствата са част от изплатения дълг на Правителството на Монголия към Република България, който възлиза на общо  2 046 864,18 щ.д. и са преведени по бюджет на Министерство на външните работи.
 
На 22 февруари 2013 г., двете страни препотвърждават желанието да се развива и задълбочава икономическото сътрудничество като актуализират договореностите с допълнение към Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия, подписано през 2008 г. 
 
 
В рамките на шестата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, която се проведе в периода 4-5 април 2016 г. в София, министърът на промишлеността и земеделието на Монголия г-жа Раднаа Бурмаа се срещна със заместник-министъра на земеделието и храните г-н Васил Грудев. По време на срещата бяха обсъдени „Технически параметри и изисквания за изграждането на оранжерия/и”, които залегнаха като текст в Протокола от шестото заседание на Междуправителствената българо-монголска комисия в частта „Сътрудничество в областта на селското стопанство”. 
 
На тази основа бе изготвено техническо задание за инженеринг (проектиране и изграждане) на оранжерия в Монголия и осигуряване на техническа помощ след изграждането и влизането й в експлоатация, както и подготвена обществената поръчка.