В периода 17 – 26 януари 2014 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин.

Изложението „Зелена седмица” е най-голямото изложение в света в областта на храните, земеделието и градинарството. Очаква се събитието да привлече тази година представители на медии от 70 страни и над 400000 посетители. Новото издание на изложението ще приюти над 65 национални изложбени щанда, които ще представят хранителната индустрия, земеделието, горското стопанство и градинарството от цял свят.

Българското национално участие се организира под егидата на Министерство на земеделието и храните с цел да представи спектъра от продукти и услуги, които нашата страна предлага в сектора. МЗХ ще поеме разходите за:

Наем на изложбена площ;
Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
Наем на оборудване, обзавеждане, ел. и водна връзка и др. съобразно утвърдената концепция на щанда;
 
Фирмите, които желаят да участват в Международното изложение „Зелена седмица” на българския национален щанд следва да поемат всички други разходи, както следва:

Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
Заявени допълнителни услуги;
Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложението;

Желаещите фирми могат да предоставят само мостри и рекламни материали или да командироват и свой представител за участие и представяне на експонатите.
   
Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие в два оригинални екземпляра (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в МЗХ и изпратени на електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 03 януари 2014 г.

Подалите заявка предприятие ще бъдат класирани съобразно обявените критерии и броя на предвидените работни места.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Борислав Петков, главен експерт и г-жа Евгения Якимова, държавен експерт в дирекция „Европейска координация и международни отношения” в МЗХ на телефон 02 / 985 11 245.

Изтеглете от ТУК:

Заявка и критерии за участие в изложението Зелена седмица 2014

 

****ВАЖНО !
Неодобрените кандидати могат да се свържат с Фермер.БГ, за алтернативно представяне и осъществяване на бизнес контакти, в рамките на паралелното участие на Фермер.БГ на изложението в Берлин. За повече информация пишете на : [email protected]

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!