Кметовете на общини трябва да засилят контрола в земеделските територии относно спазването на изричната забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи, която често не се спазва. Също така е необходимо да се провери готовността и степента на организираност на доброволните формирования, които да са подготвени за гасене на пожари в горски и земеделски територии. Това гласи писмо до всички областни управители, разпратено по разпореждане на заместник министъра на земеделието и храните инж. Валентина Маринова. С него се напомня да бъдат предприети съвместни действия за предотвратяване на горски пожари през летния пожароопасен сезон.

Повишаването на температурите до екстремни стойности през последните дни доведе до бързо нарастване на риска от възникване на пожари в земеделските и горски територии. Очакваните и през следващите седмици високи летни температури, в комбинация с приключването на жътвената кампания може да създадат условия за възникване на пожари в стърнища и в други земеделски площи, откъдето огънят лесно може да се разпространи и в горските територии.

Съгласно статистиката на Изпълнителна агенция по горите значителна част от горските пожари са причинени от небрежност при боравене с огън на открито или от запалвания в земеделски територии, след което огънят се е прехвърлил в горите.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!