Първата нотификация за промяна в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 вече е изпратена от МЗХ към Европейската комисия. Това каза в интервю за Фермер.БГ министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
 
Две са основните промени, заложени в нотификацията и те са предварително обсъдени с бранша и приети от Комитета по наблюдение.
 
 
Първата промяна е свързана с намаляване на стандартния производствен обем на стопанствата, които могат да бъдат допустими по тематичната подпрограма за малките стопанства по инвестиционните мерки – 4.1 и 4.2 – от 6000 до 7999 СПО ще бъдат допустими . Тук най-вече са засегнати животновъдните стопанства.
 
Въвежда се и нова мярка 10 в Агроекология и климат за разнообразяване при пашата на пчелите. Мярката цели от една страна запазване на биоразнообразието и разнообразяване на пашата на пчелите и от друга – стимулиране на взаимоотношенията между земеделските производители и пчеларите.
 
Според МЗХ промените ще могат да се приложат още от 2016 година.