Биопроизводители настояват Министерството на земеделието и храните да обяви какви ще са нивата на субсидиране по новите мерки за биорпоизводство в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
   
Липсата на яснота относно нивата на подпомагане на отделните култури и животни в мярка „Биологично земеделие“ и на ставките по отделните направления на мярка „Агроекология и климат“, е озадачило дори експертите на Европейската комисия. Доказателство за това са изпратените от ЕК забележки по първоначалния драфт на новата ПРСР, посочват от Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП) и Българска асоциация Биопродукти (БАБ). 
 
Двете асоциации са изпратили писмо до министъра на земеделието и храните Васил Грудев, с което настояват за информация за субсидирането по двете мерки или информация относно етапа, до който е стигнало изчислението на ставките за подпомагане по тях. 
 
Биопроизводителите посочват, че в последните две години са получавали единствено неофициална, устна информация от МЗХ, че се работи по преизчисляване на ставките. „Вместо тези изчисления да залегнат още в началото на изработване на новата ПРСР 2014 – 2020 г., ние сме свидетели на пълна липса на информация по темата до момента. Дори в изпратените проекти на наредби, свързани с изброените мерки, на местата, на които трябва да са посочени нивата на субсидиране, фигурират само многоточия“, се казва в писмото. 
 
Липсата на информация ограничава възможността членовете на двете асоциации да се запознаят и да изразят становище по предлаганите ставки и нива на подпомагане. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!