Министерството на околна среда и водите (МОСВ) е пуснало заповеди до регионалните инспекции (РИСОВ) в страната за вземане на проби за ГМО зърно. Все още няма официална информация за заложените специфики, но първите изнесени данни говорят за наличието на субективен фактор.

 

В отчета на РИСОВ Шумен от вчера са взети проби от слънчоглед и захарно цвекло, но не и от царевица, става ясно от официално публикуваната информация: "Екоинспекцията в Шумен получи протоколи от Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ за изпитване на проби за наличие на генетично модифицирана ДНК. От територията на РИОСВ – Шумен са взети за анализиране проби от листа на захарно цвекло и на слънчоглед, предоставени от Земеделския институт в Шумен. По изследваните БДС- стандарти, в тях не е открито наличието на генетично модифицирана ДНК, потвърждават протоколите."

 

За разлика от генно-модифицираните царевица и соя, които се разпространяват със застрашителна скорост в глобален мащаб, то ГМО слъчноглед почти не се отглежда. В периода 1991-2003 са правени опити в Канада и Аржентина, паралелно с това от 1994 до 2001 са сети площи във Франция, ИСпания и Холандия, но резултатите не се различават съществено от добивите с конвенционалните хибриди.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!