Организацията, която представлява около два милиона млади фермери от цяла Европа, призова за "по-амбициозна и силна дефиниция на понятието „активен фермер", за да се подобри насочването на подпомагането. CEJA апелира и за по-силен бюджет за ОСП, който да е в състояние да посрещне тези амбиции. Това е становището на председателя на Европейския съвет на младите земеделски производители Янес Маес, по време на Централния селскостопански панаир за 2017 г., който се проведе във Варшава.
 
 
CEJA поиска още по-стабилни инструменти за управление на риска и нови екологични мерки, привлекателни от финансова гледна точка и достъпни само за активни земеделски стопани. Според организацията, обновяването на поколенията трябва да се превърне в основен приоритет в новата рамка на селскостопанска политика в ЕС.
 
Организацията на младите фермери потвърди, че планът включва някои положителни стъпки, но настоя за по-конкретна визия за бъдещето. 
 
Необходимо е предприемането в еднаква степен на действия от страна на столиците и посредством схемите за млади фермери, като мерките за обновяване на поколенията трябва да бъдат задължителни и установени на ниво ЕС. Същевременно държавите членки трябва да бъдат насърчавани да подкрепят в пълна степен младите земеделски стопани, чрез национални политики като данъчното облагане, заключи Маес.