За привличането на млади хора в сектор „Земеделие“ водещото е те да получат земя. Земеделският министър Румен Порожанов изрази това становище по време на изслушване в Народното събрание.
 
 
При подготовката на страната за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2027 г.  ще бъдат подготвени специални мерки за обновяване на поколенията в земеделието.
 
Министърът припомни, че в проекта на нов Закон за поземлените отношения беше заложено приоритетно оземляване на младите земеделски стопани. Проектът обаче беше върнат от парламента за цялостно преработване, а новият срок, в който трябва да бъде внесен в Народното събрание, е до края на тази година.
 
Друг важен инструмент за подкрепа на младите фермери е достъпът до облекчено кредитиране, смята Румен Порожанов.
 
„Нашата визия е до края на годината да направим приоритетите, да заложим целите и да определим интервенциите, за които ще кандидатстваме по новата ОСП", обясни земеделският министър.