22 млади учени и пост-докторанти от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“ повишават квалификацията си, съобщи директорът на научното звено към Селскостопанска академия (ССА) проф. Тотка Митова-Трифонова. Тя изтъкна, че двугодишният проект - на стойност 310 000 лв. - е най-големият досега в системата на Академията и се осъществява със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката.

 

Проектът е насочен към подобряване на интердисциплинарната подготовка и специализацията на младите учени от основните научни секции в направление «Почвознание» към ИПАЗР ”Никола Пушкаров” – „Генезис, география и класификация на почвите”, „Химия на почвите”, „Физика на почвите”, „Агрохимия и торене”, „Агроекология”, „Системи на земеделие и математическо моделиране” и “Микробиология на почвите”. Със средствата от Европейския социален фонд младите учени ще имат възможност да разширят знанията и интердисциплинарната си подготовка в областта на почвознанието, екологията, числените и статистическите методи за анализ, компютърната обработка на данните и математическото моделиране.

 

Това изтъкна ръководителят на проекта доц. Венера Цолова. По думите й, младите учени ще се запознаят със съвременните инструменти за анализ и оценка на природните обекти. Ще получат и достъп до уникална апаратура, което ще позволи да научат за новаторските методологии, с които работят техните колеги от водещи институти от целия свят. Младите учени ще усъвършенстват уменията си при изготвяне на научно-изследователски проекти и процедури, свързани с опазване на почвеното богатство и околната среда. В проекта са включени две програми. В първата, която е научно – образователна, е предвидено младите учени в полеви условия да изградят и затвърдят уменията си за теренни изследвания, първично диагностициране на почвите и процесите, които се развиват в тях.

 

От предвидените четири семинара, два вече са приключили, съобщи още доц. Цолова. Тя очаква, че до средата на следващата година ще може да представи и втората програма, която е с практическа насоченост и представлява „Лятно училище”. Участниците в проекта бяха приветствани от председателя на Фонд „Научни изследвания” проф. Пламен Мишев, от директора на дирекция „Наука, образование и иновации” към Министерство на земеделието и храните д-р Евгения Ачкаканова, както и от ръководството на Селскостопанска академия, в лицето на проф. Лазар Козелов.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!