Мирослав Николов, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), заяви в интервю за Фермер.БГ, че ранкингът на проектите по мярка 112 - „Млад фермер“, се очаква да започне към 10 февруари. Подадени са общо 2 678 проекта, от тях ще бъдат финансирани около 400 проекта при максимална стойност от левовата равностойност на 25 000 евро за един проект.

 

Г-н Николов, една от най-атрактивните мерки за 2013 г. беше мярка 112 „Млад фермер“. Колко проекта бяха подадени?
Наистина мярка 112 беше посрещната с много голям интерес. В Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) бяха подадени 2 678 проекта. Общата стойност на подадените проекти е 65 милиона. При нас бюджетът е за 10 млн. евро, което означава, че от всички подадени проекти ще бъдат одобрени около 400 проекта при максимална субсидия от левовата равностойност на 25 000 евро за проект. Това може да покрие бюджетът ни. Наистина интересът към мярката беше много голям и се надяваме, че в новия програмен период този интерес да се запази.

 

Кога ще бъде направен ранкингът на подадените проекти? От МЗХ съобщиха, че това ще се случи през януари.
Имаме предварителна готовност, но проектите са много на брой. Моето виждане е, че няма да можем да довършим всички проекти до края на януари. Надявам се в началото на февруари да успеем да приключим и да се премине към ранкинг. За мен реалистичната дата е около 10 февруари.

 

Много е важно има ли и какви са критериите за оценка на подадените проекти па мярка 112?
Има разписани ясни и точни критерии за оценка на проектите. Тези критерии са включени и в наредбата, с която е пусната мярката. Сред тях са изискването младите фермери да са минали през обучение в рамките на 150 часа, специфика има и за животновъдните обекти и къде се намират, важно и времето на подаване на проекта.

 

Проектите, които са добри, но не успеят да се класират за финансиране сега, ще могат ли без корекция да бъдат подавани когато мярката бъде отворена отново през 2014 г.?
Това не мога да кажа сега, защото все още новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) е в процес на разработване. Това означава, че не е ясно дали няма да има промени в параметрите на мярка 112, тъй като приципно в новата ПРСР се предвижда мерките да са по-широкообхватни. Когато имаме окончателен вариант на Програмата ще се прецени дали подадените сега проекти отговаря изцяло на критериите на новата мярка. Надявам се съвсем скоро да можем по-конкретно да отговорим на този въпрос – може би още през месец май 2014 г.

 

ВИЖТЕ ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО САМО ВЪВ ФЕРМЕР.БГ TV:

мярка  112 - Млад фермер 2014

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!