С голям консенсус приехме изменения в Закона за защита на растенията, които ще повишат нивото на контрол, заяви Десислава Танева в ефира на bTV.

Танева: Добивът от пшеница е с 25% по-нисък тази година

Земеделският министър поясни в отговор на въпрос, че органът, който контролира спазването на законодателството в областта на използването на препарати за растителна защита по отношение на проследимостта им, е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Десислава Танева: „Има ясно разписани правила за контрол и санкции. Проблемът е, че в момента контролът е на извадков принцип – пряко проверяване по сигнал или по процент от извадка за регистрираните оператори."

Ще изградим система на електронни дневници за влагане на препаратите за растителна защита, включително регистриране на всички оператори. Ще има много по-строг режим, ще може да се проследява влагане и съответна търговия на опасни препарати от източника до употребата.

Танева коментира също случая с измрелите пчели в Плевенско, който по думите ѝ се превърна в нарицателно за употребата на пестициди. Тя заяви, че в конкретния случай няма безспорни доказателства, че препарати са уморили пчелите, но поясни, че нарушения с неправилно пръскане принципно има и усилията на контролните органи са насочени към това, виновните да си получат наказанието. 

Десислава Танева: „Бе извършена изключително детайлна проверка в присъствието на лицата, които сигнализираха. Има достатъчна степен на вероятност, но обвинението, че измирането на пчелите е заради препарати за растителна защита, не бе потвърдено със съвпадение между растителни проби и тези от пчелите.“