Предвиждаме земеделските стопани с пропадналите площи под 80% заради сушата да бъдат компенсирани по de minimis. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева в Сливен. 

Кооперации искат de minismis заради сушата

В момента се анализират данните от приключилата жътва. По думите й ще се обсъдят два варианта за механизъм по държавната помощ. Единият е компенсация за всички пропаднали площи под 80% заради сушата, а вторият - само за тези стопани, които имат спад в добивите от 30%. 

„За пшеницата знаем къде и в кои райони е намален средният добив с повече от 30% спрямо предходните 5 години. Това са областите Добрич, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол, Силистра и Шумен. В края на месец октомври, когато ще има приключени данни и за реколтата от царевица, ще бъде възможно да се вземе решение за допълнителната компенсация. Тя ще бъде в рамките на около от 8 до 10 млн. лв.“, поясни министър Танева. 

Вече изготвен Доклад за ефекта от въздействието на основните агрометеорологични фактори върху развитието и добивите на основните полски култури в страната през 2019-2020 г. от Селскостопанска академия. 

Зърнопроизводители отдавна настояваха за отпускането на такъв de minimis заради сушата. Въпросът последно беше повдигнат от Националния съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ), който е внесъл своето официално искане в Министерството на земеделието.