Зърненият сектор на България запазва своите силни позиции в износната листа на страната, съобщи зам.-министърът на земеделието д-р Янко Иванов.

Зърнените милиони

Стойността на изнесената продукция от зърнено-житни култури през миналата година е над 1 млрд. долара и формира 25 % от общия експорт на земеделски продукти от страната, каза д-р Янко Иванов по време на конференция на почетните консули на България, която се проведе в София.

Наред с това страната ни се е утвърдила като световен лидер в производството на лавандулово масло. Около 80-85 % от произведеното масло намира добър международен прием както в страните от ЕС, така и в трети страни. 

Доставките на българско лавандулово масло за Франция за поредна година са най-големите – както количествено, така и в стойностно изражение. През 2018 г. на френския пазар са реализирани почти 50% от целия експорт от този продукт.

През това лято земеделските производители у нас прибраха над 68 хил. тона лавандула или с близо 83% повече в сравнение с миналата година, показват данни на аграрното министерство.

Д-р Янко Иванов: „Сектор „Мляко и млечни продукти“ заема водещо място в селското стопанство на България и неговият принос към икономиката е от съществено значение. От произведените български сирена се изнася средно около 1/3 от годишното производство. Износът на сирена и извара в стойностно изражение през 2018 г. достига над 96 млн. долара с обем от 23 232 тона. Основни експортни дестинации са страните от ЕС - Гърция, Румъния, Германия. Добър прием българското сирене намира в САЩ, Ливан, Австралия и Ирак.“

Д-р Янко Иванов отбеляза, че България предоставя огромни възможности и потенциал за отглеждане на биозеленчуци и плодове. Той допълни, че почетните консули могат да допринесат за пълноценна подкрепа на българския селскостопански бизнес.