Българският министър Румен Порожанов ще бъде председател на заседанието на Съвета на земеделските министри в ЕС на 19 февруари 2018 г., понеделник, в Брюксел.
 
 
Съветът ще обсъди комюникето на Европейската комисия, озаглавено "Бъдещето на храните и земеделието" и перспективите за новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. 
 
Министрите ще се съсредоточат по-специално върху директната подкрепа, екологичните аспекти на земеделието и развитието на селските райони, съобщиха от Съвета на ЕС. Дебатът ще се проведе публично, като сесията ще бъде излъчвана в реално време в интернет.
 
По време на неофициален обяд министрите ще имат възможността да обсъдят темата "ОСП: стратегически избор".
 
Следобедната сесия ще бъде посветена на важни теми като ролята на селското стопанство в преразглеждането на стратегията на ЕС за биоикономиката и плана на ЕС за протеините, който ще бъде публикуван от Европейската комисия през 2018 г.
 
Министрите ще бъдат информирани и за изявлението на Вишеградската група за ОСП след 2020 г., за създаването на работна група за селските райони в Африка и по въпроса за приноса на кохезионната политика и на другите политики на ЕС за развитието на селските райони след 2020 г.
 
 
В края на срещата ще се проведе пресконференция на еврокомисаря по земеделието Фил Хоган.