На 31 януари от 11 ч започва редовният петъчен парламентарен контрол. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще отговаря на 8 въпроса. ДПП за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г., „белите петна“, Закона за ССА – това са част от въпросите, на които ще отговаря министър Греков.

 

Ето поставените към земеделския министър въпроси:

 

1. Питане от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно "Белите петна" в Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи.

5. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

6. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

7. Въпрос от н.п. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

8. Въпрос от н.п. МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ относно държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!