Министерството на финансите (МФ) публикува указание на министъра на финансите за практическото прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърно и технически култури с място на изпълнение на територията на страната. В указанието се уреждат обхватът на механизма и изключенията от него, както и данъчното събитие, изискуемостта, начисляването на данъка и правото на данъчен кредит в рамките на механизма.

 

Указва се и документирането и отчитането на доставките на зърно и технически култури, попадащи в механизма на обратно начисляване на ДДС, неприложимостта на специалния режим за касова отчетност към тях и участието им при формиране на облагаемия оборот по Закона за ДДС. Уточнени са също и преходни правила.

 

 

УКАЗАНИЕ ЗА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА ЗЪРНО И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!