От 18 до 22 март експерти ще обследват масивите с пшеница в Добричко, съобщиха от областна дирекция „Земеделие“. Едва тогава те ще дадат първата си прогноза за очаквания добив от новата зърнена реколта.
 
В обхождането ще участват представители на дирекцията, фонд „Земеделие“ и Добруджанския земеделски институт, както и експерти по растителна защита, по апробация и семеконтрол. Те ще направят оценка на състоянието на 10% от масивите с посеви.
 
Сериозен проблем в момента е зимното засушаване в дълбоките почвени слоеве, което рядко се наблюдава през годините. Дефицитът на зимна влага може да попречи на развитието на културите в дългосрочен план, каза в началото на февруари професор д-р Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт за Фермер.БГ.
 
Новата реколта в Добрич се очаква да е от 1,3 млн. дка. За миналата стопанска година производството на пшеница в областта се изчислява на над 660 тона при среден добив от 541 кг./дка, припомня БТА.