Какви мерки предприе Министерството на земеделието (МЗм) относно констатираните през октомври 2022 г. нарушения в особено големи размери срещу държавата и фалшифициране на договори за аренда на имоти от държавния поземлен фонд в ОД „Земеделие” – Силистра, както и защо директорът на дирекцията, сигнализирал за нередностите, е уволнен, а на негово място върнат предходния? Питането е от народен представител към служебния агроминистър Явор Гечев.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Според отговора точно този сигнал от страна на ръководещия тогава областната дирекция д-р Радко Славов не е постъпвал в МЗм, а освобождаването му от служба било поради некомпетентно управление. Скандалът, избухнал през есента в една от най-аграрните области на страната, доведе до редица акции на контролните органи, анулиране на тръжни процедури и масово недоволство от страна на фермери в областта.

В разгара на сагата, през ноември, Явор Гечев обяви, че при тези нарушения няма как да бъдат сключени договорите за всички търгове и обеща, че ще се работи по план график, които да позволи максимално бързото разпределение и сключването на едногодишни договори. За част от тези дейности като краен срок бе посочен януари 2023 г. В настоящия си отговор от агроминистерството посочват:

"Министерството на земеделието извърши проверки по отношение на тръжните процедури за стопанската 2021/2022 г. и стопанската 2022/2023 г. В резултат от проверките се установяват съществени нарушения при проведените тръжни процедури

Предприети са действия за подобряване на контрола по отношение на провеждането на търгове, за подобряяване на качеството на проверкие по чл. 47, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за подобряване на контрола по отношение на предприетите мерки при неизпълнение на договорни задължения, за извършване на кръстосани проверки и други."

По думите на агроминистъра тече мащабна проверка, обхващаща периода от 2015 г. насам, за наличие на задължения по договори за възмездно ползване на земите от държавния поземлен фонд в област Силистра, както и за предприети действия в случаи на забава. 

МЗм: При установяване на задължения, ще се предприемат действия по образуване на изпълнително производство по чл. 417 от ГПК, като при необходимост ще се пристъпи към прекратяване на съответните договори.

От ведомството заявяват още, че органите на досъдебното производство и съда са компетентните такива за произнасянето дали има наличие или липса на документални престъпления по казуса.