След две години България трябва да получава повече пари на единица площ от държави като Португалия, Испания и Чехия. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Мария Неделчева по време на земеделски семинар във Враца, в който се включиха експерти от Министерството на земеделието и храните, Националната служба за съвети в земеделието и Държавен фонд „Земеделие”. Участниците представиха пред многобройната аудитория основните теми от Реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС.

 

Като член на Комисията по земеделие Мария Неделчева говори за актуалния дебат в Европейския парламент за ОСП и как България може да защити интересите си. Мария Неделчева акцентира на трите основни дебата, произтекли от първия незаконодателен доклад, засягащ  бъдещето на ОСП, на колегата й Джордж Лайън.

 

На първо място Неделчева посочи дебата за бюджета, в който либералите настояват за  намаляване на бюджета на ОСП, а ЕНП твърдо застават зад позицията поне да го запазят на сегашното ниво.

 

Второто голямо разискване вследствие на доклада е запазват ли се или не двата стълба - преките плащания и развитието на селските райони, като предложението на европейските социалисти е да няма повече първи стълб. Със сигурност ще има нужда директните плащания като критерии да бъдат преформулирани, обяви г-жа Неделчева и даде конкретен пример със случващото се с българските животновъди по системата за плащане на площ - само около 10% разполагат със земята, на която животните пасат, т.е. те не могат да се възползват от субсидиите. В случая, по думите на българския евродепутат, става дума за директна несправедливост.

 

Третият изключително важен въпрос е изравняването на субсидиите между новите и старите страни-членки. Неделчева отбеляза, че в доклада на Джордж Лайън е била записана 2020-та като година това да се реализира.

 

„Изравняването на субсидиите първоначално е било предвидено за 2013 година. След което е било предложено това да се случи през 2016 година. Именно това ново предложение е директен удар по джоба на нашите земеделци”, коментира Неделчева и допълни, че разполага с неофициален документ на Европейската комисия, който представлява разчет на изравняването на субсидиите до 2013 година. Според документа след две години страната ни трябва да получава повече пари на единица площ от държави като Португалия, Испания и Чехия. Евродепутатът заяви, че ще настоява за връщане на този срок и въвеждане на тези разчети при гласуването на промените в Общата селскостопанска политика, което се очаква да стане в края на годината.

 

Проведеният във Враца семинар е втората инициатива от информационната кампания “Реформата на Общата селскостопанска политика - нова визия за европейското земеделие" и имал за цел популяризирането на европейския модел на земеделие и подпомагане на неговото разбиране сред хората, както и повишаване на доверието им в способността на ЕС да работи за интересите на своите граждани и да реагира адекватно на променящите се предизвикателства.