Европейският парламент беше домакин на конференция на високо равнище „Нова пролет за пчелите” в рамките на Европейската седмица на пчелите и опрашването 2014 г., организирана от евродепутата Гастон Франко. Във форума участва и принцът на Монако Албер II, чиято фондация води активна борба за защита на биологичното разнообразие. При откриването на конференцията комисарят по здравеопазване Тонио Борг подчерта, че здравето на пчелите зависи от партньорството на широк кръг ангажирани участници в процеса на много нива в страните-членки.

 

Той наблегна на въпросите за ограничаването на неоникотиноидните пестициди и действията, предприети от ЕК по отношение на здравето на пчелите - референтна лаборатория за здравето на пчелите, изследвания и наблюдение, преглед на законодателството, засягащо пчелите. Чрез видеобръщение комисарят по земеделие Дачиан Чолош благодари на евродепутатите Мария Габриел, Алоис Петерле и Гастон Франко за работата им по отношение напредъка в пчеларския сектор и защитата на пчелите. Той обърна внимание на екологичните мерки по първи и втори стълб на ОСП, които ще подпомогнат усилията в опазване здравето на пчелите, както и на националните пчеларски програми за подпомагане на пчеларите.

 

Принцът на Монако Албер II призова за решителност в действията, за да се постигне по-голям успех в опазването на пчелите и пчеларския сектор. Евродепутатът Мария Габриел беше модератор на панела, в който бяха разгледани здравето на пчелите и опрашването, наличните научни изследвания, ефектите на селскостопанските пестициди. „Провеждането на тази конференция преди края на законодателния мандат ни дава възможност да направим ретроспекция на действията ни и развитието на въпросите, свързани със здравето на пчелите и ситуацията в пчеларския сектор.

 

Най-важният принос на пчелите към селското стопанство е опрашването на земеделските култури. Стойността на меда, произведен в ЕС от пчелите се оценява на около 140 милиона евро, докато стойността на опрашването за европейското селско стопанство се оценява на около 20 милиарда евро. Ето защо здравето на пчелите не е здраве само на пчелите, а здраве на земеделието, икономиката, хората в Европа. Факт е, че европейските институции отдавна са ангажирани с изследвания относно здравето на пчелите и опити за избягване на трудностите в сектора, но информацията за тези действия не винаги стигат до гражданите. Ето защо провеждането на подобни срещи е обща отговорност на всички ни.

 

Необходимо е да поставим основите на продуктивна комуникация по въпроса не само на национално, но на европейско и международно ниво”, заяви Мария Габриел. Тя подчерта приноса на експертите, защото постигнатият напредък е благодарение на научния свят и политическата подкрепа. Научните изследвания и партньорството между научните среди и пчеларите са важни за продължаване на положителните стъпки в пчеларския сектор. Задълбочените дискусии по време на конференцията допринесоха за оценка на настоящото състояние на здравето на пчелите, представени бяха конкретни и ефективни отговори за подобряване на тяхната популация и за координиране на действията на равнище ЕС в подкрепа на пчеларския сектор.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!