Мария Габриел представя становището си относно изменение на Директивата за меда в заседание на членовете на ЕНП в Комисията по земеделие

Евродепутатът Мария Габриел е докладчик по становището на Комисията по земеделие и развитие на селските райони относно Директивата за меда. Водеща е Комисията по околна среда с докладчик Жули Гирлинг.

В проектостановището си Мария Габриел подкрепя предложението на Комисията поленът да се разглежда като естествен съставен елемент на меда и препоръчва да се обърне внимание на прякото и косвеното въздействие върху сектора на пчеларството при приемането или отхвърлянето на предложението.

Медът се счита за здравословен естествен продукт. За тази цел, при все, че има възможност медът да се етикетира като съдържащ генетично модифициран полен като съставка, това ясно ще накърни репутацията на меда като натурален продукт. Ако медът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че поленът е отделен продукт, който се добавя към меда, а случаят не е такъв.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!