Малинопроизводителите остават извън възможността за подпомагане по новото направление за медоносни култури по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР, ако не се променят някои от критериите, заложени в проекта на Наредба 7.


В писмо до ръководството на МЗХ и Комисията по земеделие в Парламента, председателят на Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните Божидар Петков настоява в Наредбата да се направят следните промени:

[news]
''1.Имайки в предвид основното предназначение на програмата „да осигури разнообразна „паша” на пчелите и естествено опрашване”  а разстоянието да е в  радиус до 1 км от  регистриран пчелин.
 
Въз основата на това, че кръг  с радиус от 1 км има площ от 3140 декара ние смятаме, че всяко едно стопанство в този кръг може да осигури разнообразна „паша” на пчелите.
 По тази причина настояваме ограничението от осигуряване по 5 декара площ на кошер да отпадне. В противен случай всички стопанства на Малинопроизводители под 100 декара няма да могат да участват в тази програма
 
2. Необходимостта от втора култура също да отпадне защото в радиус от един километър или 3140 декара независимо къде, има достатъчно голям брой разнообразни културни или диворастящи медоносни растения. 
Предлагаме: Това ограничение да остане в сила само в случаите когато пчелина се намира в центъра на насаждение в което в радиус от един километър няма други културни или диворастящи видове.
 
3. Предлагаме изискването за втора култура   при малините да отпадне защото малините  като най-медоносно растение  от всички овощни видове и със най-дълъг срок на цъфтеж от 90 до 120 дни може да подсигури разнообразна и обилна „паша” за пчелите  без необходимост от втора култура.
 
4. Предлагаме също така да отпадне условието, че един пчелар има правото да сключи договор само с един земеделски стопанин  защото в радиус от 1 км или на площ от 3140 декара от пчелина може да има голям брои стопани които точно по тази причина няма да могат да се възползват от програмата и ще създаде враждебно настроение срещу съседни стопани или пчеларя.
 
Предлагаме: този текст да бъде заменен със следния: един пчелар има право да сключва договори с неограничен брои земеделски стопани отглеждащи медоносни растения от списъка с разрешените находящи се в радиус от един километър от пчелина но със сумарна площ по-голяма  от 3140 декара.“