Магнезият играе ключова роля в усвояването и транспортирането на фосфатите в растенията. Важен е за синтеза на аминокиселините и клетъчните протеини. Като активатор на ензимите, той играе важна роля в обмяната на въглехидратите, като улеснява образуването и разпадането на съединенията на глюкоза и фосфорна киселина.
 
Магнезият намалява загубите на растения от презимуването, подобрява натрупването на резерви в растението, което води до бърз и ускорен пролетен растеж. Той повишава устойчивостта на растенията на засушаване, подобрява цъфтежа и води до изравнено узряване на шушулките на рапицата. Увеличава добива на семена и съдържанието на масло в семената.
 
Последиците от недостиг на магнезий се изразяват преди всичко в смущения при образуването на хлорофил. Хлорофилът не се разпределя равномерно по цялата листна петура, а се струпва около листните жилки. Това води до хлороза, като листата стават пъстри в следствие на избледняването им между жилките.
 
Сярата играе важна роля в окислително-редукционните процеси, в енергийния баланс на растителния организъм, във функционирането на фитохормоните, в активирането на ензимите и в образуването на хлорофил. Като съставна част на растителните белтъци, сярата взема активно участие в азотната обмяна на растението, тя участва в превръщането на неорганичния азот в органичен, повишава устойчивостта на растенията на болести.
 
 
При недостиг на сяра се задържа синтезирането на белтъците, а при нормално хранене се засилва. При липса на сяра се прекратява дейността на камбия, намалява съдържанието на хлорофил в листата, задържа се растежа на растението, площта на листната повърхност намалява значително. Сярата влияе силно върху общото развитие на растението, намалява загубите на растения по време на презимуването, подобрява цъфтежа, прави узряването равномерно, подобрява добива на зърно и олио от рапицата. 
 
Новият листен тор Магне Рапс S от Булагро е изцяло съобразен с нуждите на растенията от съответните хранителни елементи през вегетацията. Съдържа 365 г/л магнезиев оксид и 625 г/л серен триоксид. Произведен е със собствени смеси от повърхностно-активни вещества, които дават подобрена устойчивост на дъжд и превъзходна смесимост в резервоар.
 
Благодарение на формулацията, дъжд, паднал в рамките на 30 минути след третиране, не намалява ефекта от подхранването. Фините частици осигуряват по-добро покритие на листата и по-голяма площ на поглъщане, водеща до бързо и пълно усвояване на продукта. 
 
Магне Рапс S е висококачествен листен тор с високо съдържание на хранителни елементи в единица обем, перфектна смесимост и дълъг срок на годност. 
 
Дози на есенно приложение на Магне Рапс S:
 
- Зърнено-житни култури: 100-300 мл/дка, във фаза 3-ти лист / начало на братене или при липса на магнезий и сяра. 
- Рапица: 200-400 мл/дка, във фаза 4-6 лист / розетка. 
 
Препоръчителният работен обем при третиране е 20 л/дка. Заради високата концентрация на хранителни елементи, при висока твърдост на водата (над рН 6.5), добавяйте патентования продукт за омекотяване на водата X-Change, за да не се получава пресичане на работния разтвор. 
 
Повече информация за Магне Рапс S можете да получите от ексклузивния представител на продукта - Булагро АД.