Лозаро-винари са гневни на проекта на мярка 4.2 от ПРСР и организират пресконфереция за медии, на която да изложат негодуванията си. Според представителите на Националната лозаро-винарска камара проекта на мярка 4.2 на практика лишава винопроизводителите от възможности за участие в проекти за модернизация на съществуващи винарски изби или изграждане на нови, като ги поставя в неблагоприятно положение спрямо другите земеделски сектори. Според представителите на сектора, това е поредният акт на държавата, който ощетява винопроизводителите и показва неглижиране на един от най-важните сектори в българското земеделие.


В пресконференцията ще вземат участие:

- Радослав Радев - председател на НЛВК
- Десислава Николова - изпълнителен директор на "СИС Индустрийс" ООД
- Пламен Байков - изпълнителен директор на "Винпром Пещера" АД
- Евгени Харамлийски - изпълнителен директор на "Домейн Бойар Интернешънъл" АД
- Андрей Христов - административен директор на "Катаржина естейт" ЕООД
- Пламен Ангелов - изпълнителен директор на "Вини" АД – Сливен
- Йордан Чорбаджийски - "Черноморско злато" АД

 

В одобреният вариант на ПРСР от Брюксел, беше заложено, че подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинга на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз, както следва:

1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед,
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, 
8. Готови храни за селскостопански животни,
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

 

Какво разбуни духовете в лозаро-винарския сектор ще разберем на пресконференцията на Националната лозаро-винарска камара и представители на винeния сектор, която ще се проведе на 20 октомври 2015г. от 13 часа в Пресклуба на БТА – София.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!