Лозарите, с права на засаждане от резерва, ще  могат да участват в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. за подпомагане за засаждане и презасаждане на лозя. Подпомагането за засаждане на един хектар е в размер на 31 954 лв.


Досега Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. изключваше от подпомагане лозари, които са получили права на засаждане от резерва. Това е отразено и в Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. България извърши нотификация, с която поиска промяна на Програмата, за да могат да  бъдат подпомагани и тези лозари. Тя беше разрешена от Европейската комисия и затова забраната за подпомагане се отменя и в текста на наредбата.

Тази промяна ще позволи на голям брой производители, които са защитили права от националния резерв да кандидатстват за подпомагене по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008-2009-2013-2014 г. 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!