Благодарение на усилията на фермерите, здравната криза, която ни връхлетя, не се превърна в продоволствена. Това каза евродепутатът и член на комисията по земеделие в Европейския парламент Асим Адемов.

Предай нататък: Фермери помагат на фермери в дни на COVID криза

 “Кризата показа важността на този сектор, но важното е да се се реформира, включително и в България. Трябва да се използват новите технологии, дигитализацията, за да бъдат българските фермери конкурентни на пазара”, посочва евродепутатът. 

В същото време той отбелязва пред БНР, че изравняването на субсидиите е далеч от настоящия хоризонт. 
Според евродепутата обаче приемането на извънредния регламент "Ковид-19", с който се разреши 2% от "Програмата за развитите на селските райони" (ПРСР) да бъдат пренасочени към фермерите, заедно с оставането на преходната национална помощ (ПНП) и за следващия програмен период, е някакъв вид компенсация. 

Реално все още не е ясно в какъв вид ще се запази преходната национална помощ след 2023-а, когато стартира прилагането на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), тъй като решаваща ще бъде изходната позиция, приета по време на триалозите между Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. 

В позицията на парламента е записано и че държавите членки могат да продължат да прилагат този вид помощ, като ключов момент е ал. 4, в която се казва, че може “да адаптира референтния период за отделните схеми за преходна национална помощ. Адаптираният референтен период не може да бъде по-късно от 1 юни, 2018 г.”. Това е точката, която е предложена от България. 
В позицията на Съвета на ЕС тази точка я няма - т.е. прилагането на преходна национална помощ се запазва, но без смяната на референтния период. 

Важно е да се отбележи, че старите страни-членки не са вдъхновени позитивно в тази посока и убеждаването им ще бъде трудно. 
Според Адемов прилагането на този вид помощ ще помогне в сближаването на огромната разлика в размера на субсидиите между различните страни-членки. 

Преходният период от две години, който беше приет, според Адемов е положителен ход и е важен, за да няма сътресения в сектора, а допълнителните 8 млрд. евро, които бяха предвидени за развитие на селските райони по линия на плана за възстановяване, са добра новина за земеделието, счита Адемов. 
Той напомни, че за земеделие Европа предвижда да задели 365 млрд. евро, но предстоят тежките преговори със Съвета и Еврокомисията. 
“Надяваме се тези триалози да приключат до средата на 2021-а година, така че новата ОСП да има ефект от 1 януари 2023-а година”, коментира Адемов. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg