Въпреки проблемите около забавеното усвояване на европейските средства, особено в земеделския сектор, еврокомисарят Кристалина Георгиева съобщи, че за следващите програмни периоди след 2013 г. очаква евросредствата по проекти у нас да бъдат с 10-15% повече от настоящия период.

Късно снощи Европейската комисия одобри проекта за следващата финансова рамка – за периода до 2020 година, посочи българката в ЕК. По нейните думи ще бъде изключително важно в следващите 18 месеца, когато вървят преговорите по бюджета, ние да докажем своята готовност да усвояваме фондове, така че тези предварителни цифри, които са записани в предложението на комисията, да се превърнат в реалност.

Еврокомисията се е вслушала и в предложението да бъдат по-скоро изравнени агросубсидиите между старите и новите страни членки. Може би това ще стане през 2014 г., а не както беше прието от нашата държава - през 2016 г.  ЮТака вероятно преките плащания за селските стопани у нас ще нарастнат със 70%. 30% от субсидията обаче ще им бъде отпускана само при условие, че развиват екоземеделие.

Въпреки искането на Великобритания, Германия и Франция за замразяване на евробюджета от 2014 до 2020 година, комисията предложи той да бъде увеличен с 1% . Предвижда се част от необходимите допълнителни приходи да дойдат от нова форма на данък върху добавената стойност, който ще отива директно в Брюксел, както и от данък върху финансовите транзакции.