Омбудсманът Мая Манолова и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обявиха срещу Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, който беше обнародван на 27 юли миналата година и влиза в сила шест месеца по-късно - в края на януари.
 
 
Предишният вариант на закона предизвика в началото на 2018 г. протести на зърнопроизводители и други земеделски стопани, които имат собствени складове за зареждане с гориво на земеделските машини. След среща с премиера Бойко Борисов и консултации в парламента проектът беше преработен и някои от финансовите и административни тежести за земеделските производители отпаднаха.
 
Сега законът изисква собствениците на такива обекти за зареждане на селскостопанска техника с гориво да се впишат в бъдещ национален регистър в Министерството на икономиката. Освен това стопаните ще трябва да водят и личен регистър за всяко зареждане на земеделските машини.
 
Омбудсманът Мая Манолова внесе днес жалба до Конституционния съд срещу изискванията в новия Закон за горивата. Според нея те нанасят тежък удар върху малките търговци и превозвачи на горива, а също и удар срещу българските граждани като потребители, тъй като фалитът на малките бензиностанции ще доведе до ограничаване на конкуренцията и засилването на монополизма.
 
 
„В закона са заложени непосилни изисквания за висок уставен капитал – 20 000 лв. за малка бензиностанция, 1 000 000 лв. за условно наречения „търговец на едро“, абсурдни изисквания за големина на складовете, за вместимост на съдовете, за брой бутилки за втечнен газ. Това е закон, който притиска в ъгъла малките търговци на горива“, изтъква омбудсманът.
 
„Предвид спорния характер на редица норми и тяхното отражение върху бизнеса с горива, според нас ще е целесъобразно отлагане на влизането в сила на закона“, заявява АИКБ днес в свое становище по предложения от Министерството на икономиката проект на наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Съкратено наредбата се изписва НРУВРЛОИДСНПНП.
 
 
Асоциацията е направила обстоен анализ на проекта за наредба и е на мнение, че тя противоречи на редица норми в Европейския съюз. Според АИКБ в нея са налице дискриминационни изисквания към някои малки фирми, увеличаване на административната тежест, пречки пред свободата на предоставяне на услуги.
 
 
Основен порок на проекта на наредбата е, че за множество от разписаните норми липсва законова делегация. Законът например изисква министърът на икономиката да издаде наредба, с която се определят само редът и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
 
В проекта на наредба обаче се описват редица документи, обяснителни записки и парични гаранции в срокове, които се разминават с текстовете на закона. На това основание АИКБ се обявява изцяло против новия проект на наредба.
 
Преди ден от Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива обявиха, че още тази седмица ще започнат протест на „жълтите жилетки“ срещу закона за горивата, който според собствениците на малки бензиностанции ги обрича на фалит.