Спътникови снимки изненадващо показаха земеделски земи в забранената за селскостопанска дейност зона около Чернобилската АЕЦ, на които се отглеждат царевица, соя и слънчоглед. След това прибраната от тях реколта се продава, алармира изданието „Сегодня“.

Незаконни овце пасат между блоковете в кв. „Столипиново“

Става дума за първа, втора и трета зона на отчуждени земи около Чернобилската АЕЦ, уточнява Роман Лещенко, упълномощен да управлява поземлените отношения в района.

Роман Лещенко: Ситуацията е извън контрол. Искаме чрез медиите да информираме „черните“ фермери, че работят в първа, втора и трета зона на отчуждение. С помощта на спътниковите системи виждаме, че отглеждат култури, като нарушават всички законови норми, свързани с производството на царевица, соя и слънчоглед.

Цялата дейност се развива на тъмно, а реколтата се изнася и се продава на нищо неподозиращи клиенти.

Лещенко допълва, че от чернобилската реколта се произвежда олио, което се продава из цяла Украйна.

Ще се доберем до тези черни фермери. Мащабите на сенчестия бизнес са колосални както на вътрешния пазар, така и на външния, допълва Лещенко. По думите му щом тръгне проверка, имената на собствениците на земите веднага изчезват от документите. Полицията се оказва с вързани ръце.

Изведнъж всички изчезват. На такива хора трябва да се прави одит на земите и да се определи техният правен статут, допълва служителят.

Експерти обясняват какви са опасностите от използването на селскостопанска продукция, произведена в замърсената с радиоактивни изотопи зона. Поначало растенията не допускат радиоактивни вещества да проникнат в техните семена и плодове. Пчелният мед, добит в близост до заразени райони, също обикновено е чист от радиация - пчелите успяват да постигнат това.

Опасностите са свързани по-скоро със замърсяването на реколтата с прах, който съдържа така наречените горещи частици - разпрашени остатъци от ядреното гориво в авариралия реактор и други силно радиоактивни материали.

Често тези прашинки са микроскопични, но се отличиват с висока йонизираща способност. Затова, попаднали в организма, те могат да причинят вътрешни облъчвания, тежки увреждания на тъканите и злокачествени образувания.