Европейската комисия (ЕК) нотифицира новата държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Идеята за нейното реализиране дойде от сектор „Плодове и зеленчуци“. Оказва се обаче, че те няма да са единствените бенефициенти по схемата.
 
 
„Още когато обсъждахме помощта, експертите от министерството (МЗХГ) казаха, че не могат да я диферинцират само за плодове и зеленчуци, каквато беше нашата първоначална идея. Оказва се, че това противоречи на регламент на Европейския съюз (ЕС) и ако искаме схемата да бъде единствено за плодове и зеленчуци, това би отнело много повече време. Не беше ясно дали въобще щеше да се нотифицира помощта преди края на сегашния програмен период. Затова бенефициенти по схемата могат да бъдат и растениевъди“, каза за Фермер.БГ Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския овощарски съюз.
 
Това, за което организациите от сектор „Плодове и зеленчуци“ са настоявали, е да бъде поставен таван на площите за бенефициентите по схемата. Подобно условие също не е добавено в нотифицираната помощ.
 
„Всички браншови съюзи искахме да има таван на площите. Обаче след нотификацията на общото растениевъдство, проблемът става следният – може да имаш 200 дка трайни насаждения и 500 дка зърно, т.е ти отпадаш от тавана на площите. Специално Добруджанския овощарски съюз и Съюз на Дунавските овощари предложихме таван до 300 дка. Градинарските съюзи предложиха 500 дка таван. И в двата случая искахме обособяването на горна граница, за да се възползват от помощта само малки и средни стопани“, добави Търпанова. Идеята е взаимствана от нотифицираната държавна помощ за мини мандри.
 
Овощарите са предложили още едно ограничение – единствено бенефициенти с 3 години и над 3-годишна история да се подпомагат по схемата. Това, според тях, е мярка за превенция срещу злоупотреби и източване на средства
 
Какви са изискванията и запазено ли е това условие все още не е ясно, тъй като указанията по схемата предстои да бъдат разгледани на Управителен съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), научи Фермер.БГ. След това те ще бъдат публикувани официално. Зам.-министър Вергиния Кръстева разясни повече. 
 
Бюджетът по схемата е 7,2 млн. лева. Максималният размер на помощта е до 50% от допълнителните разходи за купуване на оборудване за продажба на плодове и зеленчуци, но не повече от 120 хил. лева. Очакваме УС на ДФЗ в началото на този месец, в който ще се гласува бюджета, ще се одобрят указанията и прием по помощта ще стартира. Може да започнете да се подготвяте, защото това е един допълнителен стимул за този сектор“, посочи тя. 
 
Заедно с това са предвидени разходи и за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на различна първична земеделска продукция. 
 
Производителите от сектор „Плодове и зеленчуци“ са притеснени от кратките срокове.
 
„Министър Порожанов обеща, че ако има интерес и се изхарчи бюджета по схемата, ще осигурят още средства. Проблемът е, че периодът на помощта е къс – до края на сегашния програмен период, който е до 2020 г. От министерството обещаха до месец май приемът да стартира. 9 месеца е срокът за инвестицията. Наистина времето е оскъдно“, обясни Димитричка Търпанова.