Дискусиите за бъдещето на Общата селскостопанска политика непрестават. Това е както положително, от гледна точка на факта, че държавите членки могат да договорят това, което те наистина желаят. Но и отрицателно, защото времето напредва, а все още не е ясно бъдещето на най-старата и единствена обща политика на Европейския съюз (ЕС). 
 
 
Редица са предизвикателствата, с които евродепутатите трябва да се справят. Редица са и амбициите, които те са си поставили за новия програмен период. За решенията, дискусиите и изборите, Фермер.БГ разговаря с  Пауло Гоувея, Главен съветник по политики в Копа-Коджека.
 

ОСП и нейните хоризонти

 
Вече доста време дискутираме бъдещето на ОСП след 2020 и всеки път процесът се развива, а ние се стремим да напаснем нашата позиция. Наскоро беше представено предложението на ЕК през юни тази година. Ние отбелязахме някои притеснения относно ренационализацията на ОСП. Това касае намирането на правилния баланс между държавите членки и техните нужди. В този смисъл не казвам, че сме напълно несъгласни с предложенията на ЕК, но трябва да се намери наистина баланса и правилната форма, за да се отговори на потребностите на страните-членки.
 
Всеки програмен период ОСП се старае да бъде по-компактна. В този програмен период отчетохме факта, че някои мерки не са лесни за разбиране, особено от фермерите. Негативното в случая е, че дори нямаме особено много време да вникнем в това какво се има предвид, какво трябва да се направи. Резултатът съответно беше непосредствена критика от самото начало, че политиката и мерките като цяло са много компексни. Нашето притеснение е, че при някои от нещата, които ние се опитваме да прецизираме чрез диверсификация и т.н, отнемат време, и не могат да заработят моментално за 1-2 години.
 
Във всички случаи обаче това, което ние искаме за следващия програмен период е яснота – какво се изисква от фермерите, за да могат да го доставят.
 
 

Стратегическите планове

 
Има много неща, които все още не знаем и не са ясни. Освен това още нямаме ясна дефиниция и не разбираме как стратегическите планове трябва да изглеждат. Предложението от наша страна към държавите членки е да започнат да подготвят стратегическия си план възможно най-бързо, защото така или иначе трябва да започнат с анализи за силните и слаби страни; да се задълбаят и да открият възможностите, които имат за в бъдеще и да се опитат да  направят всичко това по възможно най-простия начин. 
 

Безкрайният дебат за таваните

 
Директните плащания са изключително важни, тъй като те са базата и основния компонент в приходите на фермерите. Точно затова искаме да запазим системата за директни плащания. В този смисъл ние считаме, че поставянето на задължителен таван на плащанията, не е правилният начин. В този смисъл ние се обявихме срещу тавана на плащанията. 
 
Страните-членки имат различни условия и съответно различни сектори, които трябва да бъдат подпомагани. Тук идва ролята на преходната национална помощ, която може да бъде отпусната само за секторите, на които през 2013 г. са давани национални доплащания (бел.ред). В някои райони това си остава основната и най-ефективна мярка за подкрепа, или там, където други мерки са неприложими. Ние вярвамр, че преходната национална помощ трябва да продължи в същия размер, в който е в момента. И то по начин, по който страните-членки да могат да решат кои да са секторите, които искат да подпомагат по тази мярка, заради специфичните условия на всяка.
 

ОСП по време на избори 

 
Има някои предизвикателства относно бъдещето на новата ОСП. Това, което най-вече искаме е решението за бюджета на политиката след 2020 година, да бъде взето преди изборите за ЕП. Сигурно ще ме попитате защо? Отговорът е лесен, защото първо трябва да имаме парите и след това да решим какви ще са целите на политиката, спрямо бюджета. На второ място имаме ограничена времева линия относно решението и това са изборите за ЕП през 2019 г. Процедурата трябва да се осъществи преди изборите за нов ЕП. Това е нещото, за което не знаем какво наистина ще се случи, защото все още сме на процес по обсъждане. След като дискусиите приключат, ще се гласува. И накрая, след като отчетем резултатите, ще видим дали те са достатъчни и ще можем да приемем бюджета преди гласуването за нов ЕП или не. 
 
Ако се получи така, че има забавяне по одобряване на стратегическите планове и като цяло заработването на ОСП, ще има преходен период. Това не е нещо ново. В настоящата ОСП прилагането й започна след 1 година. Ако това се случи и след 2020 г., ЕК ще се погрижи да покрие този преходен период, колкото и дълъг да е той – 1, 2 или 3 години. 
 
От всичко това има нещо сигурно. Официално ЕП прие вноската на страните-членки да бъде в размер на 1,3 %. Копа-Коджека е изключително щастлива, че ЕП подкрепи и одобри напълно позицията ни.

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg