Как работи пазарът и колко струва хектар земеделска земя в постсъветските страни, разказва изданието 1News. В следващите редове ще прочетете как функционира пазарът на земя в Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.

5% или 60% от земеделската земя в Румъния е на чужденци?

За подготовката на материала са използвани данни на анализаторския център EasyBusiness, съобщава изданието kazakh-zerno.net.

В постсъветските страни реформата на поземления пазар стартира след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Вътрешните отраслови връзки между страните бяха прекъснати, което доведе до криза.

За да бъде преодоляна икономическата криза и да се повиши нивото на жизнен стандарт на населението, страните започнаха да провеждат реформа на пазара на земеделска земя

През 1991 г. всички постсъветски страни имаха сходни проблеми, но избраха различни пътища на реформиране. 
Например Грузия е единствената страна, която отвори пазара си за чужденци. В Таджикистан 100% от земята принадлежи на държавата, което доведе до най-ниското ниво на жизнен стандарт в региона. 

В останалите страни бяха въведени ограничения не само за чужденци, но и за гражданите на страната – по площ или цена на земята. Ограниченията обаче често не действат поради корупция или сенчест бизнес. Земята се отдава под аренда на безценица, бюджетът няма средства. Поради това арендоването стана все по-популярно.

Поради ниските екологични стандарти и отсъствие на контрол качеството на почвата силно намалява. 

Цената на земята в постсъветските страни