Европейската комисия (ЕК) ще обяви през тази седмица своето предложение за понижаване на тавана на директните плащания на площ, който сега е определен на 300 хил. евро за едно стопанство.
 
 
Неофициално вече е известно, че идеята е прагът да се понижи на 60 хил. евро.  Предложението предизвика оживена дискусия сред българските земеделци в условията на силно развитото зърнопроизводство в страната, където ефективността е в пряка връзка с мащаба на стопанството.
 
На фона на общоевропейската дискусия депутатите от левицата проф. Светла Бъчварова и Даниел Йорданов поискаха информация от земеделския министър Румен Порожанов как се прилага у нас сегашния таван на субсидиите през периода 2014-2017 г.
 
 
„В действащия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) България възприе прилагането на таван на субсидиите за големите стопанства. Колко земеделски производители - физически лица, юридически лица и кооперации, попадат в обхвата на санкцията?“, питат двамата народни представители. 
 
Също така те искат информация какъв е размерът на икономисаните средства в резултат от прилагането на тавана, как се разпределя този ресурс и как се използва. Според програмата на парламентарния контрол, отговорът се очаква още тази седмица – на 7 юни.
 
Сегашната ставка по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е 30 лв./декар. Това означава, че съществуващият таван на субсидията засяга стопанствата с повече от 19 558 декара.
 
Източник: МЗХГ
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува информация по темата в своя доклад „Влияние на ОСП на ЕС върху българското земеделие“ миналата година. Таванът на плащанията не е използван като критерий за разделяне на стопанствата по размер. Така линията минава през групата ферми, които имат между 10 000 и 50 000 декара площ (между 1 000 и 5 000 хектара).
 
По данни за 2016 г. в България има 711 стопанства с над 10 000 декара, като те са малко над 1% от всички земеделски ферми в страната. Те са декларирали общо почти 36% от земеделските площи и са получили близо 267 млн. лв. субсидии за тях или близо 36% от общо изплатената за годината сума по СЕПП. В доклада няма данни за извършено преразпределяне на средства, икономисани поради надвишаване на европейския таван за плащанията.
 
Изчисленията показват, че рязкото понижаване на прага на субсидията до 60 000 евро ще засегне не само посочените 711 стопанства, но и всяка ферма, която стопанисва над 4 000 декара. През 2016 в тази група попадат 1 105 стопанства със земя между 5 000 и 10 000 декара плюс част от 3 815 стопанства, чиято земя сега попада в групата между 1 000 и 5 000 декара.