Броят на жените в селското стопанство се увеличава през последните години, макар и бавно, отчита Европейската комисия (ЕК).
 
 
Всеки четвърти мениджър в аграрния сектор у нас е жена, показват данни на Евростат, като последната информация за това е от 2016 г.
България се нарежда сравнително напред в класацията за мястото на жените в управленската структура на селското стопанство в ЕС.
 
Средно за Съюза около 28% от фермите в ЕС се управляват от нежния пол. У нас делът им е 25%. В това отношение европейските експерти отчитат, че между страните членки съществуват значителни различия.
 
В Литва и Латвия почти половината (45%) от всички земеделски стопанства се управляват от жени. За разлика от тях във Финландия, Малта, Германия, Дания и Нидерландия делът на жените мениджъри в аграрния сектор е под 10%.
 
Това е част от проблема, свързан с привличането на следващото поколение земеделски производители в Европа. Аграрният сектор в Съюза е доминиран от по-възрастно население и това напълно важи и за жени фермери.
 
 
Данните показват, че само 4,9% от земеделските производители са жени под 35-годишна възраст. В същото време почти 40% от жените, заети в селското стопанство, вече са навършили 65 години. За сравнение при мъжете този дял е 28%. 
 
Експертите на ЕК са на мнение, че младите жени, които се интересуват от кариера в селското стопанство, могат да се възползват от различните форми на подпомагане в сектора.
 
„ЕС не само ще подкрепи новите земеделски стопани чрез обичайната система за подпомагане на доходите, но и ще осигури средства за развитие на селските райони, за да помогне на младите жени да започнат работа в селско стопанство", отбелязва Комисията.
 
Ангажиментът за преодоляване на различията между половете в ЕС е заложен в Общата селскостопанска политика (ОСП). Когато разработват своите програми за развитие на селските райони за периода 2021-2027 г., държавите членки ще трябва специално да разгледат положението на жените там.