Общо 26,255 млн. лв. са договорените средства в Добричка област за 2019 г. по всички Оперативни програми, включително Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство.

Консултант по ПРСР: 30% от проектите по подмярка 4.2 няма да бъдат реализирани

Това съобщи днес пред журналисти Геновева Друмева, управител на Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Добрич.

Общият брой договори само по ПРСР за последната година е 27, като те са на стойност 15,507 млн. лв. В тези стойности влизат и инвестиционните мерки на местните инициативни групи, уточни Друмева. 

До момента Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) отчита общо 143 проекта на стойност близо 80 млн. лв. за Добричка област по Програмата за развитие на селските райони.

Най-много са проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” – 41 броя. Те са на обща стойност 1,203 млн. лв.

Почти на 2 млн. лв. възлизат 39-те проекта по подмярката за млади фермери.

Интерес в Добричка област през последните години предизвика и подмярка 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства, по която са изпълнени 30 проекта на обща стойност 16,797 млн. лв.

По подмярка 4.2 за преработка и маркетинг на селскостопански продукти са усвоени над 22 млн. лв. за общо 14 проекта. Най-много средства – близо 37 млн. лв., влизат в региона по подмярка 7.2 за създаване на малка по мащаби инфраструктура.  

Добричка област е на второ място в Североизточна България след Варна по договорени средства по всички оперативни програми. По броя на сключените договори се нарежда на трето място, съобщи още Геновева Друмева.

Към декември 2019 г. за целия програмен период в Добричка област са сключени общо 120 договора по всички Оперативни програми. Финансовият им ресурс възлиза на близо 210 млн. лв. Безвъзмездното финансиране е почти 167 млн. лв., като 64 от проектите се изпълняват в момента.