Световният агросектор изостава в прилагането на иновации спрямо другите икономически отрасли, каза Галина Пейчева–Митева, зам.-председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
 
Младият фермер коментира ролята на новите технологии в земеделието пред Bloomberg TV Bulgaria.
 

Почвата като ресурс

Митева определя тази тема като особено актуална както в Европейската комисия, така и в земеделието като цяло. Почвата е ресурс, който е бил използван дълго време и то не по най-добрия начин. Трябва да бъдат взети спешни мерки, за да се промени начинът на третиране на почвите и водата
 
За пример тя дава собственото си стопанство, в което прилага иновативни биотехнологии за растителна защита. Залага на минимални обработки, запазване на растителния остатък с цел защита от водна и въздушна ерозия, азото- и фосфорофиксиращи бактерии. Те са изместили в огромна степен химическия тор. 
 
Всички тези технологии и комбинации от мерки водят не само до по-голямо почвено плодородие, но и до по-високи икономически резултати. Младият фермер прилага този модел вече пет години, с което доказва, че той е устойчив, работещ и приложим в различни по размер стопанства.
 
 

Прецизното земеделие в зародиш

Митева вижда интерес от страна на своите колеги фермери към прецизното земеделие, но според нея то все още е в зародиш. Започва да се прилага все по-масово, но няма как да се случи за един ден. Нужно е да се натрупа и анализира огромен обем данни, за да се вземат оптимални икономически решения. Първо, ще инвестираме в технологии, съхранение и управление на данните. Чак тогава ще извлечем ползите от тази инвестиция, категорична е Митева.
 

Фантазия ли е безпилотният трактор?

Производителят се надява автоматизацията и роботизацията скоро да навлязат в българското селско стопанство, защото има криза на кадрите. Колкото повече процеси бъдат механизирани, толкова по-голяма автономност на стопанството ще може да се осигури. 
 
За съжаление, тези технологии са скъпи и все още се разработват. Вероятно това е причината големите производители на машини да не предприемат радикалната стъпка да предложат безпилотен трактор например, предполага Митева.
 
 

Бъдещето на стратегията за цифровизация

Земеделският производител сравнява българския проект на Стратегия за цифровизация на българското земеделие с доклада, изнесен наскоро на икономическия форум в Давос. Тя посочва, че и в двата документа се залага на по-добри политики, по-големи инвестиции, разширяване на инфраструктурата и широколентовия интернет, подобряване на капацитета и квалификацията на фермерите и управление на ресурсите. 
 
Като разлика обаче Митева посочва, че докладът от Давос разглежда проблематиката на макрониво и дава смели, иновативни решения. Докато националната стратегия е по-скоро целево ориентирана. Тя определя ролята на ЕС и държавата като важна. Те могат да бъдат сериозни катализатори в насърчаването на иновациите в селското стопанство.