Как да се опазят пчелните семейства от отравяне и какви мерки да вземат всички участници в процеса, кои са пестицидите, които влияят върху пчелите и защо умират те – това са само част от темите на съпътстващите семинари, планирани по време на XVI-то специализирано изложение „Пчеломания”. 
 
 
На него ще се съберат както представители на бранша от страната и чужбина, така и на държавните институции и неправителствени организации, за да дискутират проблемите в сектора. Специализираният форум ще се проведе от 7 до 9 март в Добрич, а съорганизатор на проявата е сдружение „Пчела Добрич 1946”, планирало и подготвило съпътстващите инициативи. 
 
Акцент в първия ден ще бъде поставен върху здравето на пчелните семейства и третирането срещу нозематоза с природни продукти. От Областната дирекция по безопасност на храните ще разяснят подробности за регистрацията и здравния статус на пчелите. Браншовата организация пък е предвидила лекция относно Закона за земята и ползването на земеделските земи, която ще изнесе Десислава Иванова, директор на Областната дирекция „Земеделие”. 
 
Интерес ще предизвика семинарът, посветен на мерките и подпомагането на пчеларите, които ще бъдат разяснени от Службата за съвети в земеделието и от ДФЗ в Добрич. 
 
Снимка: автора
 
Наредба №13 и основните моменти от закона за пчеларството и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще бъдат акцентът от втория ден на специализираното изложение. В този форум ще се включат и зооинж. Ангел Йонов, изп. директор на Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България (АРЧШПБ) и председател на Областния консултативен съвет и Атанаска Димитрова от Изпълнителната агенция „Селекция и репродукция на животните”.
 
По време на 3-дневния специализиран форум са предвидени лекции, посветени на качествено професионално майкопроизводство, превръщането на пчеларството в стабилен малък бизнес, разглеждане на нови модели кошери и системи. Всички лекции, дискусии и семинари ще се проведат в конферентната зала на СК „Простор” в Добрич.