В Китай се тества технология, която може да увеличи количеството валежи в Тибетското плато до 10 милиарда кубически метра на година, съобщава ecoinventos.com.

Агрометеорология: Повишение на температурите и дъжд

Страната има нужда от вода и за решаването на проблема е готова да стигне до управление на ръчно управление на климата. Инсталациите за производство на дъжд се разработват от Китайската аерокосмическа научно-техническа корпорация (CASC).

В тибетските планини е планирано да бъдат построени 10 000 „камери за горене“, за да се произведе дъжд на площ около 620 000 квадратни мили, което е три пъти повече, отколкото територията на Испания.

В камерите ще се гори твърдо гориво за създаване на йодисто сребро, което ще влезе в качеството на „облачен агент с кристална структура, много сходна на леда“.

Камерите ще бъдат поставени на хребети, през които минават мусоните в Южна Асия. Вятърът, т.е. възходящият поток от въздух, ще събира частиците в облак за производството на дъжд.

Авторите на изследването съобщават, че в момента са на етап тестове и работят около 500 камери за горене на алпийските склонове на Тибет и други региони, избрани за експеримента.