Съчетанието между поливно земеделие и използването на изкуствени торове могат да проникнат в подпочвените води и да причинят замърсяване, твърди хидроинженерът Желю Желев в интервю за Марица.

Фермери готови за протест: Спряха ни водата, а сме си платили

Изказването му е по повод темата как се изграждат и контролират съоръженията за питейна вода у нас. По думите му проблемът с водата "се задълбочава, от една страна, от прекомерната й употреба и, от друга, от безконтролното замърсяване. В България и двата процеса са предмет на законова уредба, но както добре е известно, законите у нас се спазват по целесъобразност“.

Инж. Желю Желев: „Ето давам пример, има изграден водоизточник - водата в него е качествена, но след 10 години на рекичката, от която се захранва водоизточникът, някой ще построи завод или свинеферма. В реката се пускат води, негодни за пиене. Водата се просмуква във водоизточника и хората се оплакват. Започват разправии! 

В действителност нито един от веригата не си е свършил работата. Първо, операторът от ВиК, който трябва да се поинтересува какво е качеството на отпадните води и да информира компетентните органи за намеса. Ако водите ще заустват в канализацията, съгласуването от ВиК е задължително.“

Още по-тежко е при замърсяване от земеделските практики. 

От тях най-опасно е съчетанието между поливно земеделие и използването на отрови и изкуствени торове. Ако почвите в дълбочина са пропускливи, излишната вода и разтворените торове проникват в подпочвените води. Но това не е общо правило!”

Експертът даде пример с Пловдив. Градът е водоснабден с подпочвени води, които се черпят от сондажи. Те са дълбоки 100 м, построени в терасата на река Марица, и течащата вода не може да проникне в сондажите.

 “Подземният поток на реката е възходящ. Това е голямо предимство, а не недостатък. Когато се вземаше много вода за поливане, този процес се виждаше с просто око - край Стамболийски водата се отклоняваше почти до нула, а преди вливането на река Чая дебитът беше над 3-4 куб. м. Не е така при река Чая - от края на града до устието водата намалява, защото попива в поройния конус”, обяснява хидроинженерът.