От Кампания 2023 в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) се въвеждат редица нови функционалности. Те са свързани с процеса по подаване на електронно заявление за подпомагане по линия на директните плащания и са обяснени в нов клип, качен в YouTube канала на Фонда.

Бутон за приключване на заявленията ще има след като се одобрят 103 наредби

Новите функционалности касаят всички интервенции, за които към момента има влязла в сила нормативна уредба. От ДФЗ припомнят, че в индивидуалните профили на стопаните са заредени всички актуални данни за Кампания 2023, предоставени от външни институции. В това число се включват цифрови географски слоеве, данни за брой и вид животни, референтна и специализирана информация. 

Механизмът за регистрация на ново заявление остава непроменен. След създаване на електронното заявление, в секция „Документи за схема“ се визуализира поле, което позволява прикачване на файлове към заявлението за подпомагане. Процесът по подписване и прикачване на документи ще бъде обяснен в допълнително видео, обясняват авторите.

Под полето за прикачване на файлове се визуализират интервенциите, които се отбелязват на ниво заявление, а не се заявяват за всеки отделен парцел. Останалите интервенции се заявяват в таблицата с парцели.

Като отделни секции са представени: таблица с Блокове на земеделско стопанство (БЗС); таблица за необвързани животни; таблица за животни, обвързани с производството; таблица с пчелни семейства, както и секция с информация за наличието на грешки от извършени автоматични проверки.

Във видеото са обяснени още какви са новите колони в таблицата с БЗС-та, как се заявяват екологични елементи, как се зареждат животни в заявлението, как се заявяват животни и пчелни семейства.

Читатели на Агри.БГ сигнализират обаче, че някои функционалности, които са показани в клипа, все още липсват в СЕУ, като дават за пример, че животните/проверките още не се зареждат.

Преди седмица от ДФЗ качиха и видео за това, как работи системата за мониторинг на площ, която използва данни от периодично сателитно заснемане на земната повърхност за проследяване на настъпващите промени върху земеделските площи на територия на цялата страна. 

Автоматичната обработка на времеви серии от снимки позволява установяване на състоянието на земеделските площи, извършените върху тях дейности за минал период, както и липсата на такива, обясняват от Разплащателната агенция.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg