Нормативни изисквания при употребата и съхранението на продукти за растителна защита. Това е темата на семинара, който организират Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Областната дирекция по безопасност на храните – Бургас. Събитието ще се проведе на 27 октомври в Айтос.
 
 
На мероприятието от отдел ”Растителна защита” в ОДБХ - Бургас ще представят нормативните изисквания при употребата и съхранението на продукти за растителна защита, както и добри те практики при употреба на продукти за растителна  защита и спазване на европейските стандарти.
 
Експертите от териториален областен офис на НССЗ – Бургас пък ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на земеделските стопани  по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
 
П Р О Г Р А М А
10:00 – 10:20 ч. Регистрация на участниците и откриване на семинара 
10:20 – 11:30 ч. Нормативни изисквания при употребата и съхранението на продукти за растителна защита 
11:30 – 12:00 ч. Добри практики при употреба на продукти за растителна защита и спазване на европейските стандарти 
12:00 – 12:30 ч. Дискусия
12:30 – 13:00 ч. Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г. 
13:00 ч. Закриване на семинара
 
Събитето е безплатно и ще се проведе в Община - Айтос, ет. 1 - Заседателна зала.