Въпреки непрекъснатите запитвания, изпратени писма и дискусии, положението с мярка 11 „Биологично земеделие“ не изглежда розово за българските биопроизводители. Ще бъдат ли осигурени допълнителни средства по мярката? Какво е положението и какво сочат цифрите, за Фермер.БГ своето мнение изказаха министърът на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Румен Порожанов, Албена Симеонова и Веселина Ралчева от Българска асоциация биопродукти (БАБ) и Явор Гечев от Националния съюз на земеделските кооперации в България.
 
 
„От името на неправителствена организация, която работи заедно с БАБ предложихме в дневния ред на Комитета по наблюдение да се разгледа проблема със свършилите пари по мярка 11. Като евентуално от неработеща мярка или след анализ, който искахме да направи МЗХГ и ДФЗ, да бъде обезпечена работата й до края на програмния период. Тъй като той обхваща не само съществуващите биофермери, но и тези, които кандидатстват в момента, както и приключващите мярка 214. За съжаление, не само, че не включиха точката в дневния ред, но и гласуваха против с едно много негативно отношение от страна на представителя на МЗХГ, както и на наши колеги“, обясни Албена Симеонова, председател на БАБ за Фермер.БГ.
 
Още през месец март Веселина Ралчева, член на УС на БАБ, каза за Фермер.БГ, че асоциацията води преговори с агроведомството за изменение на заповедна на министъра за мярка 10 и 11. 
 
„Предстои общо събрание на асоциацията. За нас този вариант да останат новите колеги – тепърва започващи фермери, без подкрепа до края на програмния период, е неприемлиев. Ще направим всичко възможно да не спираме развитието на биоземеделието в България и ще търсим обществена подкрепа и дори международна, ако трябва“, категорична е Ралчева.
 
От своя страна председателят на Националния Националния съюз на земеделските кооперации в България, Явор Гечев също изказа мнение по въпроса.
 
„Според мен обаче винаги би трябвало да има достатъчно средства за всеки, който иска да мине в сегмента биопроизводство. За мен това е хоризонтален приоритет, който трябва да следваме. В агроекологията имаше достатъчно пари, но не беше заделен достатъчно голям дял за бипроизводството. Той отиде в другире подмерки“.
 
Ето какво е позицията и на стопанина на агроведомството. 
 
„Непрекъснато се иска увеличение на бюджета по мярка 11 и непрекъснато се казва едно и също. Индикаторите по мярката отдавна са достигнати. Покрай т.нар бум на биопроизводителите, те нараснаха много. Разбира се нараснаха площите и животните също. Бюджетът, който е заложен по мярка 11 е на база на ангажиментите, които бяха поети до 2015 г.  и е вече блокиран, дори имаме дефицит от близо 50 млн. евро, който в рамките на изпълнение на Програмата ще трябва да осигурим ресурс, за да бъде платен“, обясни министър Порожанов.
 
Румен Порожанов каза още, че контролът върху биопроизводителите ще бъде затегнат.
 
„Затягаме контролът върху биологичните производители. Имах среща със сертифициращите лица, за да си проверят още веднъж много внимателно клиентите. Заложили сме изискване сертифициращите лица да отговарят на определен капацитет, в зависимост от съответния брой оператори, които те обслужват. Ние ще направим контролни проверки на работата на сертифициращите лица, тъй като имаме съмнение, че някои от биологичните производители не отговарят в достатъчна степен и точно на изискванията“, каза още Порожанов.