Изкупните цени на доматите леко ще се увеличат през тази година за продукцията, добита от открити площи, докато оранжерийната ще запази вече постигнатите равнище. 
 
 
Полските домати ще се изкупуват по около 0,61 лв./кг, а оранжерийните ще се към 0,92 лв./кг без ДДС, предвиждат анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
Средногодишните цени на доматите през миналата година са по-ниски в сравнение с 2017 г. Доматите от открити площи са загубили около 6% от стойността си на годишна база и общо 8% за последните три години. 
 
Поевтиняването през последната година е било по-рязко при оранжерийните домати - с 11%, а за последните три години и при тях има спад на средните изкупни цени сумарно с 8%.
 
Средните цени на едро на домати в ЕС през първите три месеца на тази година са с около 21% по-високи отколкото през същия период на миналата година - 1,02 евро/кг.
 
Националната статистика обобщи данните за поскъпването на краставиците от открити площи, което беше ясно изразено през миналата година. На годишна база средните изкупни цени са се повишили с около 15%, а за последните три години - с около 13%. 
 
При оранжерийните краставици изкупните цени са с 3% по-високи от тези през 2017 г. и със 7% над осреднените за последните три години. Текущите прогнози за средните изкупни цени на краставиците през тази година са да останат близки до тези през 2018 г.
 
При краставиците от открити площи се очаква, че изкупната цена ще остане около 0,85 лв./кг, което означава спад с 3% в сравнение с 2018 г. За оранжерийни краставици очакванията са, че средногодишните изкупни цени ще бъдат около 1,29 лв./кг или с 2% повишение на годишна база.
 
Източник: НСИ, Цените са без ДДС.                                               * Прогноза на CAPA
 
Наблюдения на изкупните цени на пипера показват намаление с около 18% през миналата година в сравнение с предишната. Очакванията на САРА за новата реколта са изкупните цените да се повишат с 3% и да достигнат 0,68 лв./кг.
 
Пиперът се отличава със запазване на високите цени и през март, като причината е ограниченото предлагане през този сезон. Средната цена на едро в основните страни производителки в ЕС – Холандия и Испания, е около 0,90 евро/кг и се очаква да продължи да бъде такава и през този месец.
 
Топлата зима в Европа от януари досега не създава проблеми в снабдяването със зеленчуци, но предизвиква опасения за ново засушаване през тази година, което може да доведе до дефицит в полското производство на зеленчуци, отбелязват анализаторите.