Парите за обвързана подкрепа за сектор „Плодове и зеленчуци“ бяха изплатени през последните две седмици. 
 
Общият размер на оторизираните средства по схемите е следния:
 
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - СП (основна) е 29,296 млн. лв. 
 
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други) е 6,260 млн. лв. 
 
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ (други) е 4,356 млн. лв.
 
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци СЗ (основна група) е 25 663 654 лв. 
 
Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е 5 843 889 лв.
 
 
От общо 435 гласували в допитването, 50,11% отговарят, че не са доволни от ставките за зеленчуци, а 10,57% - че са доволни от парите за обвързано подпомагане за този сектор. 
 
От друга страна в сектора на плодовете 16,55% от отговорилите на анкетата посочват, че са удовлетворени, а 22,76% са негативни в оценката си.