През октомври средните изкупни цени на кравето мляко в ЕС бяха с над 40% по-високи от тези в разгара на т.н. „млечна криза“ в средата на 2016 г. Българският пазар нямаше как да остане встрани от възстановяването и млекопроизводителите се радваха на цени с около 25% по-високи за същия период, надминавайки средно 0,60 лв. за килограм. 
 
Отношението на световните индекси на прясно мляко и фуражи се задържа над 1,5 вече в тринадесет поредни месеца. Това е най-дългият период на благоприятна пазарна среда за млекопроизводителите по света в последните 10 години, пишат анализаторите от ИнтелиАгро.
 
Глобалният индекс на млечните продукти бе относително стабилен в периода май-септември, но само за два месеца след това загуби 10%. Спадът през октомври и ноември бе най-значителен при маслото – 15%, а пълномасленото и обезмасленото мляко на прах отстъпиха с 11%. 
 
Последните прогнози на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) са за ръст в местното производство през 2018 г. с 2,8% до 36,5 млн. т. прясно мляко. Той е едва наполовина от необходимото, за да се достигнат нивата на производство преди спада от 2016 и 2017 г., но е достатъчен да постави отново под натиск търсенето за внос в страната. 
 
След година на спад, се наблюдава отново ръст в продукцията на петте най-големи производителя - ЕС, САЩ, Нова Зеландия, Австралия и Аржентина. За второто полугодие на 2017 г. увеличението при тях е с 2-2,5% на годишна база, а сходни са прогнозите на USDA и за първата половина на 2018 г. За сравнение, счита се, че световното търсене за внос може да поеме около 1,5% ръст в глобалното производство без съществен ефект върху цените.
 
 
Конюнктурата в ключовите глобални играчи, както и поведението на пазара в края на годината, подсказват, че двигателят на възстановяването в цените на млякото вече е изгубил мощност. Нещо повече – налични са определени сигнали за нов превес на предлагането над търсенето. Световният тренд, по традиция с малко закъснение, ще достигне и България. 
 
Поради това, очакванията ни са през първата половина на 2018 г. изкупните цени на млякото в страната да не надвишат настоящите си нива, като съществува и потенциал за негативна корекция в рамките на 5-10%. Положително за фермерите е, че на този етап липсват индикации за съществено поскъпване на зърното. Млекопроизводителите имаха над година на сравнително добри пазарни условия.
 
Достатъчно време, за да се вгледат в стопанствата си, да подобрят ефективността им и да се подготвят за следващите предизвикателства, които пазарът неизбежно им е приготвил.