Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще представи пред парламента държавната политика за подпомагане и компенсиране на земеделските производители при природни бедствия.
 
 
Информация по този въпрос е поискал народният представител от левицата Румен Георгиев. Той очаква устен отговор каква е политиката и  визията на министерството за тези компенсации на фона на националните и европейските застрахователни практики.
 
„В България през последните години се наблюдава увеличаване на честотата и силата на опасните явления, като градушки, наводнения, мълнии, тежка суша, които унищожават немалка част от земеделската продукция“, подчертава народният представител.
 
По думите му, Югоизточна Европа е един от географските райони, в които се прогнозира запазване и даже значително нарастване на екстремните явления и случаи.
 
„Основната цел на земеделското застраховане е запазване на доходите на производителите на земеделска продукция, свързани с природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители“, допълва депутатът.
 
Програмата за парламентарен контрол предвижда земеделският министър даде отговор на въпроса в пленарната зала на 22 юни.