Данъчното облагане на земеделската дейност, маркетинга на земеделската продукция и какви са факторите, влияещи върху търсенето и предлагането на тази продукция.
 
 
Това е темата, по която земеделски производители ще имат възможност да се запознаят. Това ще стане по време на семинар в град Монтана на 28 март, съобщиха организаторите от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Аграрния университет в Пловдив. 
 
На семинара ас. Крум Христов от Аграрен университет – Пловдив ще запознае присъстващите земеделски производители с данъчното облагане на доходите от земеделска дейност и необходимите документи при продажба на продукция.
 
Лекторът ще говори за факторите влияещи върху търсенето и предлагането на земеделски продукти, както и за пазара и доходите от земеделска продукция.
Експерти от  Националната служба за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). 
 
Срещата ще се проведе  в град Монтана, бул. „Трети март“ № 74, сградата на Държавен фонд „Земеделие“, ет. 6, заседателна зала. 
 
Същият ден, но в град Кърджали, ще се проведе съвместна информационна среща – семинар, организирана от НССЗ, Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Кюстендил) и Института по земеделие в Кюстендил. Темата на семинара е „Растителна защита на овощни видове“, посочват организаторите.
 
 
На семинара доц. д-р Анелия Борисова-Крумова от Института по земеделие ще запознае земеделските стопани с болести и неприятели по черешата и сливата и борбата с тях. гл. ас. д-р Вилина Петрова от института в Кюстендил ще представи болести и неприятели по ябълката и крушата и методите за борба с тях. 
 
От своя страна гл. инспектор Милена Коцева от отдел „Растителна защита“, ОДБХ - Кюстендил  ще говори за замърсяването на земеделската продукция с остатъци от продукти за растителна защита (ПРЗ).
 
Експерти от службата за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). 
 
Срещата ще се проведе в град Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ 2, залата на ет. 2.