Средната изкупна цена на краве мляко за периода м. януари – м. ноември 2014 г. е 0,66 лв./л, с 3,1% по-висока спрямо същия период на 2013 г. Това се казва в ситуационно-перспективен анализ на пазара на мляко, публикуван от МЗХ. "Въпреки съществено по-ниските цени на фуражите, през 2014 г. цените на млякото и млечните продукти в страната остават относително стабилни, като през по-голяма част от годината се движат малко над миналогодишните нива, с тенденция на сближаване към края на годината.", пишат още авторите на анлиза, който е изготвен от "Дирекция „ Стратегии, анализи, планиране и пазари ”" и одобрен от зам.министър д-р Цветан Димитров. Заради множеството запитвания по отношение на авторите на анализа, Фермер.БГ се опита да направи справка. Оказва се, че гореспоменатата дирекция към МЗХ не съществува. Или поне това не е опоменато на официалния сайт на Министерството на земеделието и храните на България.

 

Изтеглете целия анализ от тук:

 

От списъка Структура на МЗХ липсва Дирекция с името, посочено в анализа на МЗХ !

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Structure.aspx

 

 

При средните цени на едро и на дребно на млечните продукти за единадесетте месеца на 2014 г. също се отчита ръст на годишна база, най-значителен при предлагането на дребно на масло – с 10,9%, и краве сирене – с 9,8%.

 

От МЗХ отчитат, че през Ноември 2014 се наблюдава "леко понижение на изкупната цена на краве мляко - 3%", а също и на някои от млечните продукти по веригата на предлагане (0,3-1,4%), което отразява и европейската тенденция за спад в цените.

 

"Въпреки че до момента официалните данни не сочат съществен спад на средната изкупна цена на краве мляко за страната, възможно е някои изкупвачи да спекулират с ефекта от руското ембарго и да оказват натиск за намаление на цените, особено когато става дума за по-дребни производители, които трудно биха намерили алтернативна реализация за своята продукция.", се казва още в анализа на МЗХ.

 

Главно заради добрата обезпеченост с фуржаи, производството на мляко през 2014 в рамките на ЕС бележи ръст от над 5%, до близо 50 млн.тона, което е увеличение с близо 4% спрямо 2013-а година. През 2015-а се прогнозира производството да спадне, поради намаляване на производството през първото тримесечие в някои страни членки, заради отпадането на квотите за мляко, както и заради очакванията в тенденцията за понижаване на цените на млякото.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!