На този въпрос трябва да отговори нова експертна фокус група на ЕС. Експертът Едгар Гарсия Мансаниля, който влиза в състава й, изложи своята гледна точка, пише изданието pigprogress.net.

10 начина да съкратим разходите за фураж за кравите

Всички са чували за очакваното нарастване на населението в света до 2050 г. и за това, че ще не е необходимо да се произвежда повече месо и да се откриват нови устойчиви фуражи.

Съществуват буквално стотици компоненти, които може да се използват в качеството на фураж за свине в натурален вид или след обработка. Ограничената наличност, доставките, цената и безопасността провокират търсене на нови фуражи, а това не е лесна задача. Поради това ЕС реши да създаде фокус група, която да ускори използването на алтернативни компоненти във фуража за свине, намалявайки зависимостта от продукт като соята. 

Кой е идеалният компонент на бъдещия фураж за свине?

Отправна точна на изследването е да се определи какво точно трябва да търсят учените. Според експертната група новите фуражни съставки за свине трябва да съответстват на следните изисквания:  

- От умерено до високо съдържание на протеини; 
- Добра усвояемост на протеина и хранителен аминокиселинен профил; 
- От умерено до високо съдържание на съответните микроелементи; 
- Ограничено съдържание на антипитателни фактори; 
- Полезни свойства;  
- Устойчиво производство, включително етични и екологични норми; 
- Конкурентоспособна цена, съпоставима със соевия шрот, а в някои случаи и с рибното брашно. 

Основни конкуренти на соята при храненето на свинете  

Промишлени остатъци и хранителни отпадъци. Тази категория включва огромен избор. Основно влизат компоненти, богати на въглехидрати, като хлебни изделия или продукция от отглеждането на плодове и зеленчуци. Изключение са продуктите, използвани за производство на бира, които имат твърде високо съдържание на протеин. Много от тези суровини вече се използват, но в повечето случаи локално. Това означава, че съществува голям потенциал за развитие на направлението. 

Едноклетъчен протеин (SCP). Производството на едноклетъчни протеини е резултат от процеси на преработка на продуктите чрез използването на микробни схеми за производство на фуражи.

Водна биомаса. Водната биомаса включва основни микро- и макроводорасли, богати на протеин (50-60%) и с оптимално съдържание на омега-3 мастни киселини и микроелементи. На този етап съществуват доста проекти, чиино изследвания са насочени в тази посока. 

Насекоми – една от най-перспективните категории. Личинките на някои насекоми са идеални за печелившо производство на фуражи за свине, тъй като съдържат 40-60%  протеин. Това ги прави отлична алтернатива на соевия шрот. През последните години производството на фуражи от насекоми бележи добра динамика на развитие. 

През ноември 2018 г. Европейската комисия утвърди доклада „Разработка на растителни протеини в ЕС“. Този документ е предназначен за изучаване на възможните пътища за реагиране при дефицит на протеини в Европа и включва в себе си предложения на Асоциации от ЕС, работещи в сферата на отглеждането на водорасли и насекоми.